Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 12 april 2022.

Jesus.net streeft ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen en transparant te zijn over wat we ermee doen, ongeacht hoe u met ons communiceert. Of u nu voor ons wilt werken of vrijwilligerswerk wilt doen, wilt doneren, onze diensten wilt gebruiken, informatie of training wilt of meer wilt weten over wat we doen.

Wij zijn gedreven om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden. Wij zijn verplicht u de informatie in deze Privacyverklaring te verstrekken op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder:

De Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensverwerking, AVG) van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).
de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.
We zullen niets met je gegevens doen wat je redelijkerwijs niet zou verwachten. Weet dat we ons inzetten om de persoonlijke en privégegevens van gebruikers van onze diensten te beschermen en op de juiste manier te behandelen. We publiceren deze Privacyverklaring om u te laten weten hoe we omgaan met persoonlijke informatie.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd door of namens de non-profit 'Stichting Jesus.net' (hierna Jesus.net). Wanneer we de termen "wij" "ons" of "onze" gebruiken, verwijzen we naar Jesus.net en aangesloten partners.

Jesus.net is een internationaal netwerk van lokale dienstverlenende organisaties over de hele wereld. Jesus.net bestaat door de aanwezigheid van alle deelnemende partners over de hele wereld. Voor het leveren van onze diensten, projecten, fondsenwervende activiteiten en oproepen, kunnen we persoonlijke informatie delen met een met onze Jesus.net Partners.

Jesus.net is geregistreerd te Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam, Nederland. Het Nederlandse fiscale nummer (RSIN) is: 851832489.

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

E-mail: [email protected]
Mail: Jesus.net, Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam, Nederland

FAQ'S

 • Wat is persoonlijke informatie?

  In het kader van deze Privacyverklaring is persoonlijke informatie informatie over u, individueel, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en uw persoonlijke voorkeuren, interesses (inclusief religieuze opvattingen), en andere informatie die u met ons deelt, enz.

 • Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

  We kunnen persoonlijke informatie verzamelen en opslaan...

  ...wanneer u onze website bezoekt.

  U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder persoonlijke informatie over uzelf, waaronder uw e-mailadres, te verstrekken. Onze webserver kan anonieme informatie verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals het IP-adres en het domein dat is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, het type browser, de website waar u vandaan kwam om toegang te krijgen tot onze website, de pagina waarop u binnenkwam en afsloot, elke websitepagina binnen onze website die door dat IP-adres is bekeken en het land waar u zich bevindt. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt deze locatiegebonden informatie ook gebruikt om specifieke informatie aan te bieden, zoals evenementen, campagnes en cursussen in de taal van uw land. Wij verzamelen deze informatie ook voor operationele doeleinden, zoals het monitoren van de prestaties van de website (zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht, het aantal bekeken pagina's, enz.

  ...als u ons rechtstreeks persoonlijke informatie geeft.

  Wij kunnen informatie over u verzamelen en opslaan wanneer u met ons communiceert via de Site of andere Jesus.net gerelateerde Sites. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u...

  ...gebruik maakt van een van de contactformulieren op onze website;
  ...ons werk steunt door middel van een donatie;
  ...zich inschrijft voor een evenement;
  ...zich inschrijft voor een van onze (e-mail) diensten;
  ...zich inschrijft voor een van onze e-cursussen;
  ...ons feedback geeft;
  ...een klacht indient;
  ...solliciteert naar een functie of vrijwilligerswerk via onze website;
  ...correspondeert met een vertegenwoordiger van Jesus.net.
  ...wanneer je ons indirect informatie geeft.

  Wanneer u met ons communiceert op sociale mediaplatforms zoals Facebook (Messenger), WhatsApp, Twitter, Instagram of LinkedIn, kunnen wij ook bepaalde persoonlijke informatie over u verkrijgen. De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van de privacyvoorkeuren die u op elk platform hebt ingesteld en het privacybeleid van elk platform. Om uw instellingen op deze platforms te wijzigen, raadpleegt u hun privacyverklaring.

  Ook kunnen wij informatie verkrijgen over uw bezoek aan onze site, bijvoorbeeld de pagina's die u bezoekt en hoe u door de site navigeert, door gebruik te maken van cookies. Zie het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring voor meer informatie.

 • Ben je jonger dan 16?

  Als je 16 jaar of jonger bent, moet je toestemming van je ouders/voogd hebben voordat je ons persoonlijke informatie verstrekt.

 • Welke informatie kunnen we verzamelen?

  Wanneer u telefonisch, per post, persoonlijk of online contact met ons opneemt, kunnen wij informatie over u verzamelen (in deze Privacyverklaring 'persoonlijke informatie' genoemd). Dit kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, functie en details over uw opleiding en carrière zijn, waarom u geïnteresseerd bent in Jesus.net, en andere informatie over u persoonlijk waarvan u kiest om het aan ons te verstrekken.

  De wetgeving inzake gegevensbescherming erkent dat bepaalde soorten persoonlijke informatie gevoeliger zijn. Dit staat bekend als "gevoelige" of "bijzondere categorie" persoonsgegevens en omvat informatie waaruit de raciale of etnische afkomst, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging en de politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakvereniging, genetische of biometrische gegevens, informatie over de gezondheid of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid blijken.

  Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij ook gevoelige persoonsgegevens verzamelen als u ervoor kiest ons te vertellen over uw ervaringen met betrekking tot onze diensten.

 • Hoe en waarom gebruiken wij uw informatie?

  Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Verwerking van donaties: Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor het beheer van eenmalige of doorlopende donaties.
  • Reageren op een verzoek: Als u contact met ons opneemt met een vraag, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u een antwoord te geven.
  • Fondsenwerving of direct marketing: Wij sturen u alleen marketinginformatie per e-mail als u ons daarvoor specifiek toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming intrekt en er vervolgens voor kiest om opnieuw marketinginformatie te ontvangen, kan uw meest recente voorkeur voorrang krijgen.
  • Controle en evaluatie: Wij kunnen uw informatie gebruiken om de huidige en toekomstige levering van onze diensten te verbeteren. Daarvoor kunnen wij gebruik maken van diensten van dienstverleners.
  • Verwerking van een sollicitatie om bij ons te werken: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u een sollicitatieformulier opstuurt of invult of ons uw CV of gegevens stuurt met betrekking tot een kans om bij ons te werken om uw geschiktheid te beoordelen en u te antwoorden.
  • Transactiedoeleinden: Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten voor goederen of diensten.
  • Het aanbieden en ontwikkelen van onze website: Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u toegang te geven tot onze website, uw ervaring te personaliseren en de website te verbeteren en verder te ontwikkelen.
  • Administratie: Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om een klacht te registreren en af te handelen, een verzoek om geen verdere markeringsinformatie te ontvangen vast te leggen, vast te leggen wat onze vrijwilligers voor ons hebben gedaan, en voor andere essentiële interne registratiedoeleinden.
  • Bescherming van uw vitale belangen: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij redelijkerwijs denken dat er een risico bestaat op ernstige schade of misbruik voor u of iemand anders.
  • Marktonderzoek en enquêtes: Wij kunnen u uitnodigen deel te nemen aan enquêtes of marktonderzoek om ons te helpen onze website, fondsenwerving, diensten en strategische ontwikkeling te verbeteren. Deelname is altijd vrijwillig en er worden geen personen geïdentificeerd als resultaat van dit onderzoek, tenzij u ons toestemming geeft om uw feedback te publiceren.
  • Wettelijke, regelgevende en fiscale naleving: Wanneer wij een wettelijke verplichting hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan die verplichting te voldoen.
  • Profilering: wij proberen onze producten/diensten en de communicatie daarover zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Dit houdt het volgende in: het analyseren, verzamelen en combineren van (gevoelige) persoonsgegevens met als doel u in een bepaalde categorie in te delen. Door middel van profilering kunnen wij het profiel en de bijbehorende interesses afleiden en welke content u mogelijk interesseert. Profilering kan gevolgen hebben voor uw privacy. Dit kan het gevolg zijn van onjuiste of verouderde gegevens die categorieën aan u hebben gekoppeld. Als het bovenstaande het geval is, kunt u contact opnemen met [email protected]. Wij zullen dan verdere maatregelen nemen, zoals het opnieuw instellen van uw profiel.
 • Met wie delen wij informatie?

  Wij zullen uw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werd verkregen. Wij zullen in geen geval uw persoonlijke informatie verkopen of delen met derden voor hun eigen doeleinden, en u zult geen marketing ontvangen van andere bedrijven, liefdadigheidsinstellingen of andere organisaties als gevolg van het verstrekken van uw gegevens aan ons.

  Wij delen uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  Leveranciers van derden: Het is mogelijk dat wij uw informatie moeten delen met providers van datahosting of dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten, projecten of fondsenwervende activiteiten en oproepen. Deze leveranciers handelen alleen in opdracht van ons en zijn onderworpen aan precontractueel onderzoek en contractuele verplichtingen die strikte gegevensbeschermingsclausules bevatten.

  Op dit moment hebben we een overeenkomst met een paar dienstverleners:

  1. StudioDR (gelegen in Polen), zie: http://www.studiod3r.com/privacy-statement
  2. Savvi B.V. (gevestigd in Nederland), zie: https://www.savi.com/privacy-policy/
  3. Google Workspace, zie: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
  4. Salesforce, zie: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/full_privacy/
  5. Donorbox, zie: https://donorbox.org/nl/privacy
  6. Asperion, zie: https://www.asperion.nl/over-asperion/privacy/

  Indien wettelijk vereist: Wij zullen voldoen aan verzoeken wanneer openbaarmaking wettelijk vereist is. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de overheid voor belastingonderzoek, of aan wetshandhavingsinstanties voor de preventie en opsporing van misdrijven. We kunnen uw informatie ook delen met de hulpdiensten als we redelijkerwijs denken dat er een risico is op ernstige schade of misbruik voor u of iemand anders.

  Wij streven er altijd naar dat persoonsgegevens door die derden alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 • Sites en informatie van derden

  De Site kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden, zoals andere organisaties, Sponsors, Aanbieders van Inhoud en Adverteerders. Zodra je op een link of knopactivator voor een externe Site hebt geklikt, verlaat je de Site en word je naar sites gebracht die wij niet beheren, en ons privacybeleid is niet langer van toepassing op die sites.
  Je moet het privacybeleid van de website van de derde partij lezen met betrekking tot de manier waarop persoonlijke informatie wordt gebruikt. We bieden op sommige van onze sites ook inhoud aan die door derden is gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke leveranciers van inhoud of websites van derden.

 • Hoe beschermen wij uw informatie?

  Wij gebruiken technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie veilig is. Wij beperken de toegang tot informatie op een need-to-know basis en nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze mensen zich ervan bewust zijn dat dergelijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
  We doen er alles aan om jouw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden. Wij zijn verplicht om u de informatie in deze Privacyverklaring te verstrekken onder de toepasselijke wetgeving die omvat: De wet 'Algemene Verordening Gegevensverwerking' (AVG) van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).

  Wij controleren regelmatig wie toegang heeft tot de informatie die wij bewaren om ervoor te zorgen dat jouw informatie alleen toegankelijk is voor goed opgeleid personeel, vrijwilligers en contractanten.

  Onze online formulieren zijn altijd gecodeerd en ons netwerk is beveiligd en wordt routinematig gecontroleerd.

  Als je jouw krediet- of debetkaart gebruikt om aan ons te doneren, iets te kopen of online te reserveren, geven wij jouw kaartgegevens veilig door aan onze betalingsverwerkingspartners. Wij doen dit in overeenstemming met de industrienormen en slaan de gegevens niet op onze website op.

  Houd er echter rekening mee dat er altijd risico's verbonden zijn aan het verzenden van informatie via openbare netwerken of het gebruik van openbare computers en dat wij de veiligheid van gegevens (met inbegrip van persoonlijke informatie) die via openbare netwerken worden verstrekt of verzonden, niet voor 100% kunnen garanderen.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot financiële transacties zo lang als de wet ons voorschrijft voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden (dat kan tot zes jaar na een bepaalde transactie zijn).

  Als u vraagt dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor marketingdoeleinden, moeten wij in sommige gevallen uw gegevens toevoegen aan een suppressiebestand, zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek om niet te worden benaderd.

  Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdend met de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Hoe zit het met internationale overdrachten van persoonlijke informatie?

  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van een leverancier buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wat betekent dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wettelijke bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EER over het algemeen niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat in de EER wordt geboden.

  Wij nemen echter maatregelen om passende beveiligingen in te voeren om jouw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze door de leverancier worden verwerkt, zoals het aangaan van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Door je persoonlijke informatie aan ons te verstrekken ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking op een locatie buiten de EER.

 • Wat zijn uw rechten op uw persoonsgegevens?

  De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die Jesus.net over u verwerkt en om eventuele onnauwkeurigheden te laten corrigeren. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te wissen, ons te vragen onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

  Als u deze rechten wilt uitoefenen, schrijf dan een brief (of een e-mail) en stuur deze samen met kopieën van twee afzonderlijke identificatiedocumenten die een foto-identificatie bieden en uw adres bevestigen, zoals een paspoort, rijbewijs of energierekening. Gelieve ook alle bijkomende informatie te verstrekken die relevant is voor de aard van uw contact met ons, aangezien dit ons zal helpen om uw dossiers op te sporen.

  U kunt ons de documenten per post sturen naar:

   

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Jesus.net

  Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam.

  U kunt ook een kopie van het formulier samen met scans of foto's van uw twee identiteitsbewijzen e-mailen naar:

  [email protected]

   

  Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw schriftelijk verzoek en kopieën van uw identificatiedocumenten antwoorden.

 • Hoe dien je een klacht in of een meld je een probleem?

  Als u meer informatie wilt, of vragen hebt over dit beleid, een formele klacht wilt indienen over onze benadering van gegevensbescherming of uw bezorgdheid over privacy wilt uiten, neem dan contact op met Jesus.net:

  E-mail [email protected]

  Mail Jesus.net, Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam.

  Als je een klacht wilt indienen over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens hebben behandeld, volg dan onze klachtenprocedure. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kun je jouw probleem voorleggen aan de bevoegde wettelijke instantie:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ DEN HAAG, Nederland

 • Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar en opgeslagen op jouw apparaat wanneer je een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren om je een goede surfervaring te bieden, en ook om informatie te verstrekken die website-eigenaren kan helpen websites te verbeteren.

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een "cookie" op uw computer plaatsen om uw bezoek te volgen. De cookie fungeert als een identificatiekaart en stelt onze website in staat u te identificeren en informatie te bewaren die relevant is voor de interactie met onze website. De cookie stelt ons in staat uw bezoek aan de website te volgen, zodat wij uw gebruik van onze website beter kunnen begrijpen en deze beter kunnen afstemmen op uw behoeften.

 • Welke cookies gebruiken we en met welk doel?

  Wij hebben de op onze site gebruikte cookies opgesplitst in vier categorieën - functionele cookies, prestatiecookies. Elk van deze categorieën wordt hieronder uitgelegd, samen met details over de specifieke cookies die worden gebruikt, hoewel we binnen elke categorie op elk moment aanvullende of alternatieve cookies kunnen gebruiken.

  Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld reclamenetwerken en leveranciers van externe diensten zoals analysediensten voor webverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk prestatiecookies of reclamecookies.

  Functionele cookies

  Deze verbeteren uw ervaring tijdens het gebruik van de site door u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site, bijvoorbeeld door toegankelijkheidsvoorkeuren te onthouden.

  Wij gebruiken de volgende functionele cookies op onze site:

  SumoMe. Deze cookie wordt gebruikt voor banners, social share enz.

  Prestatiecookies
  Met deze cookies kunnen we de prestaties van onze website controleren en verbeteren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om bezoeken te tellen, verkeersbronnen te identificeren en te zien welke delen van de site het populairst zijn.

  Clicky. Deze cookie wordt gebruikt om het verkeer op onze website te monitoren en bij te houden met behulp van de Clicky-interface.
  Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om het verkeer op onze website te volgen met behulp van de Google Analytics-interface.

 • Hoe kan ik de controle over cookies gebruiken?

  De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies, tenzij u uw browserinstellingen wijzigt. Als u de cookies die door websites worden geplaatst, wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u dit meestal doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen vindt u meestal in het menu 'opties' of 'voorkeuren' van uw internetbrowser.

  Houd er echter rekening mee dat als u uw internetbrowser zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd, u mogelijk geen toegang krijgt tot (delen van) onze site. Tenzij u uw internetbrowserinstellingen hebt aangepast om cookies te blokkeren, zal onze site cookies plaatsen.

 • Wanneer wijzigen wij onze privacyverklaring?

  Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer deze pagina af en toe om te zien of we updates of wijzigingen hebben opgenomen.